Student Marketeer (Wings Team) Žilina

Red Bull North America

Multiple Locations


0 year(s)
Full-Time
N/A


Job Description
Ako sas okrdlenho Wings Teamu bude v priamom kontakte s naimi konzumentmi po celom regine. S presunmi ma problm nebude. Na pomoc ti bude sli nae ikonick mini s plechovkou na streche, vybaven chladiacimi boxami tak, aby si plechovku odovzdvala vdy sprvne vychladen. Tvojm cieom bude pomha znake Red Bull prenikn do miest po celom regine kam sa ete nedostala alebo kde u je a jej miesto bude udriava. Neminie a spoluprca so portovcami, opinion leaderami a osobnosami slovenskej scny. Bude kontrolova a tvori atmosfru aj na Red Bull eventoch, kde bude vdy pripraven s vychladenou plechovkou pre toho, kto ju v tej chvli potrebuje. Chce prcu, o ti nebude pripada ako prca ?


ZODPOVEDNOSOblasti, v ktorch si siln/Prca, ktor ti zverme:
rozbali vetkoKomunikatvnos
Flexibilita
Tmov duch
Organizan schopnos