Student Marketeer Košice

Red Bull North America

Multiple Locations


0 year(s)
Full-Time
N/A


Job Description
tuduje vysok kolu a miluje Red Bull? Njdi v sebe svoju podnikatesk strnku a vybuduj loklnu tvr globlnej spolonosti. Prive znaku Red Bull k ivotu vo svojom kampuse a v tvojom regine. M chu na zmenu? Tak sa prihls na pozciu Red Bull Student Marketeer. Had najlepiu tudentsk prcu na svete? Ako Student Marketeer bude ma na starosti kreatvu a implementciu obchodnch & marketingovch plnov s cieom podpori predaj plechovky. Tvojou lohou bude taktie ri povedomie o znake Red Bull a o produkte ako takom medzi tudentskou komunitou.


ZODPOVEDNOSOblasti, v ktorch si siln/Prca, ktor ti zverme:
rozbali vetko i a dcha produktom a znakou
By odbornkom na komunikciu s naimi zkaznkmi
Plnova jedinen a strategick podujatia aby zkaznci dostali krdla vtedy ke ich potrebuj
Osobnos