Lubos Cmuchar

Summary

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
Customer Service Manager CZ/SK (vedení týmu)

Nastavení procesu O2C vcetne komunikace EDI, aby byly objednávky zajišteny vcas a efektivne
Rešení operativních požadavku zákazníku a vytvárení pozitivního
a trvalého vztahu se všemi zúcastnenými stranami
Podpora pri zmenách spolupráce s útvary našich zákazníku, zvyšování úrovne služeb pro klícové zákazníky, úcast na konferencích se zákazníky
Podpora obchodního týmu
Spravování zásob na základe sladení požadavku s komercním oddelením a jeho forecasty
Optimalizace dodávek zboží v rámci efektivity dodavatelského retezce
( MOQ, frekvence dodávek, kartonové vychystávání)
Odpovednost za rízení CS KPI (Service Level, pocet reklamací, nedodávky, náklady W&D atd.)
Správa 3LP agendy pro skladové hospodárství a distribuci
Rízení mesícních uzáverek

Teva Pharmaceuticals s.r.o
Supply Chain Planning Business Process owner
Global Pilot Enterpise SAP Implementation

Zodpovednost za úspešnou implementaci nového Enterprise SAP softwaru v oblasti plánování nákupu materiálu, výroby a prodeju
Monitoring zmen a dopadu na organizaci a procesy spolecnosti, ocištení dat a datová migrace
Vedení týmu uživatelu v rámci revize funkcních specifikací, tréninku, testování, mapování rolí, cut-over aktivity
Komunikace s globálním teamem, IT konzultanty

Teva Pharmaceuticals s.r.o
Oddelení Supply Chain
Demand Planner

Plánování a nákup celého portfolia vstupních materiálu od dodavatelu do distribucního skladu spolecnosti
Rízení a optimalizace pojistných zásob ve skladu dle duležitosti portfolia (ABC), spolehlivosti dodavatelu (Service Level), Forecast Accuracy, sezónnosti produktu (XYZ)
Rízení projektu presnosti procesu plánování (FCA) - snižování odchylek mezi plány a prodeji na primárním trhu (distribuce) a sekundárním trhu (lékárny) ve spolupráci s Bussiness Units (Marketing a Sales oddelení)
SOP meetingy s dodavateli – úcast na strane CZ trhu v rámci E2E Supply Chain Managementu
Spolupráce s registracním, financním oddelením, portfolio managementem, oddelením artworku - koordinace dodávek
KPI reporting v rámci EU Supply Managementu (výpadky, back orders, service level, inventory days of coverage, Forecast Accuracy)
Rízení projektu tvorby prodejních objednávek (IT system e-Comphos) z Tevy do distribuce a koordinace skladových zásob distributoru (AH, Viapharm, Gehe, Pharmos)

Abbott Laboratories, Diagnostics
Financní oddelení
Supply Chain Supervisor

Vedení týmu, tvorba P&L analýz (spolupráce pri tvorbe cen), tvorba
fyzického katalogu, správa webových stránek, internetového katalogu, uvedení nových produktu na internet, správa e-Orderingu, implementace EDI (EDICACT 96).
Supply Chain - Objednávání diagnostických metod a prístroju, koordinace a monitorování dodávek z evropského distribucního centra v Nemecku k finálnímu zákazníkovi (laboratore, nemocnice v CR/SR),
komunikace s produktovými plánovaci, dopravci, distributory CR/SR, rízení lokálních skladových zásob.
Customer Service Support - zodpovednost za distribuci objednaného zboží klientovi vcetne fakturace dle smluvních podmínek
Reporting - prodeju, speciálních cen, diagnostických prístroju, expirací produktu, skladových zásob, vyhodnocování propagacních akcí.


Tesco Stores CR a.s.
Supply Chain oddelení
Kontrolor skladových zásob

Objednávání softline sortimentu – zadávání objednávek, koordinace a monitoring dodávek z centrálního skladu do jednotlivých obchodních jednotek, komunikace a spolupráce s oddelením merchandisingu, monitoring skladových zásob.


Connections